Myndighetsgräl om falska arbetstillstånd

Det har blivit allt vanligare att utländska medborgare skaffar sig jobb i Sverige med hjälp av falska arbetstillstånd. Och enligt statliga Migrationsverket anmäler inte skattemyndigheten till polisen när man upptäcker personer som har falska arbetstillstånd.
Ola Andersson på Migrationsverket tycker att det är märkligt att skattemyndigheterna inte anmäler när de upptäcker personer med falska arbetstillstånd: – I och med att de har fått in så mycket falska dokument och ändå inte gör någonting tycker vi är lite märkligt. De falska arbetstillstånden ser ut som om de vore utfärdade av Migrationsverket och när den utländska medborgaren sedan får skattsedel och tillfälligt personnummer av skattemyndigheten så kan hon eller han skaffa sig en anställning som ser korrekt ut på papperet. Arbetsgivare har svårt att se att upptäcka att nånting skulle vara fel. Men det finns också arbetsgivare som är medvetna om att det handlar om illegal arbetskraft men de vill att den anställde ska ha papper som ser riktiga ut om det skulle bli ett tillslag från polisen. Och polisens agerande mot den här verksamheten skulle underlättas om skattemyndigheten anmäler när den misstänker falska arbetstillstånd, hävdar alltså Migrationsverket. Men Klas Nilsson, avdelningschef på Skattemyndigheten i Stockholm hävdar att man visst anmäler: – Vi ska göra det och försöker göra det i förekommande fall. Däremot kan vi inte tala om i vilka enskilda fall som vi brottsanmäler. Hävdar du då att Migrationsverket har fel och att ni i samtliga fall anmäler till polisen när någon kommer med ett falskt intyg? – I samtliga fall kan jag inte garantera men ambitionen är att vi ska anmäla, säger Klas Nilsson. Ord mot ord alltså, men myndigheterna verkar vara överens om att den här verksamheten har ökat kraftigt den senaste tiden och det handlar om tusentals falska arbetstillstånd, enligt Migrationsverket. Det är framförallt sydamerikaner som har upptäckts med falska arbetstillstånd och förfalskningarna tros därför ske i samarbete med eprsoner i sydamerikanska länder - personer som värvar arbetskrat åt svenska företag. Men det finns än så länge i direkta misstankar om vem eller vilka som tillverkar de falska tillstånden. Men Ola Andersson, på Migrationsverket är säker på att svenska arbetsgivare är direkt inblandade i den här verksamheten.
Johan Prane