Svenska bilar har bästa pisksnärtskyddet

Svenska bilar är säkrast vad gäller skydd mot pisksnärtskador. Ett nytt test från Vägverket ger Volvo och Saab högsta betyg bland ett 20-tal bilmodeller. 

– I Sverige har vi varit tidigt ute med att ta nackskadan på stort allvar. Det är både från samhällets sida men inte minst från biltillverkarnas sida. Både Volvo och Saab började tidigare än någon annan att testa sina stolar och hur de skyddar mot pisksnärtskador. De har fortfarande ett stort försprång jämfört med många andra biltillverkare ute i världen, säger Anders Lie, fordonssäkerhetsexpert på Vägverket.

Vanligaste invalidiseringsskadan
Allt fler bilmodeller har bilstolar som ska skydda mot pisksnärtskador, som är den vanligaste invalidiseringsskadan i trafiken. Skyddet i bilstolen reducerar risken för att skadas med uppemot 40 procent.

Vägverket har tillsammans med Folksam och det brittiska försäkringsförbundet Thatcham testat 32 bilstolar från ett 20-tal bilmodeller. Saab och Volvo har det bästa skyddet. Andra modeller som får bra betyg är Ford och Mazda. Sämst i testet blev BMW, Volkswagen och Citroën.

Behövs ingen tvingande lag
Enligt Vägverket sker en snabb utveckling mot bättre skydd mot pisksnärtskador. Marknaden själv sköter utvecklingen. Det behövs alltså ingen lag som tvingar biltillverkarna att ha effektiva huvudskydd.

– Utvecklingen går snabbt inom det här området. Konsumentkraften är stor idag och biltillverkarna konkurrerar sinsemellan i att tillfredsställa kunder på bästa sätt när det gäller säkerhet. Dessa processer är så snabba och uppenbarligen så verkningsfulla så att en lagstiftning på det här området skulle sakta ner mycket, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör på Vägverket och ordförande i europeiska trafiksäkerhetsorganet Euro NCAP.

Viktigt justera nackstödet
Oavsett om man har bra eller dåligt huvudskydd i bilstolen så spelar förarens beteende en viktig roll. Vägverket levererar därför också några tips till bilisterna.

– Har man en bil och inte har möjlighet att byta till en bil med bra nackskydd, så är det viktigt att man justerar det huvudstöd som finns så att det sitter rätt i förhållande till höjd. Det vill säga det ska gå upp över öronhöjd på den som sitter i stolen och gärna justera skyddet så nära huvudet som möjligt, säger Anders Lie, fordonssäkerhetsexpert på Vägverket.

Ivan Garcia
ivan.garcia@sr.se