Ekonomipristagaren förespråkar avreglering av arbetsmarknaden

Årets nobelpristagare i ekonomi, Edmund Phelps, anser att det inte är säkert att Sverige klarar av att få ner den långsiktiga arbetslösheten till de låga nivåerna på ett par procent, som gällde innan 90-talskrisen.

För att lyckas med att pressa ned arbetslösheten, krävs förändringar av arbetsmarknadspolitiken, men fackförbunden är det stora problemet eftersom de inte vill ha några förändringar, säger Edmund Phelps.

– Att förändra arbetsmarknadspolitiken är nog den hårdaste nöten att knäcka, eftersom fackföreningarna är mäktiga och agerar bromsklossar. De vill att läget ska vara oförändrat, säger nobelpristagaren Edmund Phelps.

Han tycker att det krävs avregleringar av arbetsmarknaden, alltså bland annat lättare att avskeda och anställa folk. Men framför allt betonar Phelps vikten av att förenkla för nyföretagande, som ett sätt att öka sysselsättningen.

Viktigt med entreprenörskap
Phelps kom flera gånger under torsdagens presskonferens tillbaka till frågan om hur viktigt det är med entreprenörskap och även en väl fungerande kapitalmarknad, så att entreprenörer enkelt kan finansiera och förverkliga sina idéer och företag.

Även om Edmund Phelps pratar om behovet av förändringar inom arbetsmarknads- och näringslivspolitiken, handlar hans viktigaste forskningsbidrag om penningpolitiken och förhållandet mellan arbetslöshet och inflation och att det inte går att hålla nere arbetslösheten med hög inflation. Det är en kunskap som bland annat Sverige har tagit till sig, med en oberoende Riksbank och låg inflation.

”Politikerna har mer att lära”
Däremot har politikerna mer att lära och göra för att få ner arbetslösheten, säger professor Bertil Holmlund som sitter i priskommittén för ekonomipriset.

– Det handlar om att man inte har vidtagit åtgärder som påverkar strukturen på arbetsmarknaden och det har med lönebildning och matchning på arbetsmarknaden att göra. Man kan nog inte lösa arbetslöshetsproblemen genom att blåsa på inflationen, säger Bertil Holmlund, professor i nationalekonomi.

Micael Kallin
micael.kallin@sr.se