Bankernas resultat bättre än väntat

När alla fyra stora svenska affärsbanker nu har redovisat sina halvårsresultat kan man sammanfatta bankmarknaden med att det har gått bättre än väntat, och att utlåningen fortsätter att öka.
På fredagen lade Föreningssparbanken fram sin halvårsrapport och vd Birgitta Johansson-Hedberg pekar på hur ändrat kundbeteende påverkat banken: – Många kunder vill ha ränterelaterat sparande och är ledsna och besvikna över aktiemarknadens utveckling. Vi ser det väldigt tydligt. För Föreningssparbanken med sin starka kontorsrörelse som är tätast i Sverige slår kundbeteendet igenom direkt. Besöken på bankkontoren har minskat med åta procent, de som gör sina bankärenden via Internet har ökat med 19 procent och kortanvändandet har ökat med 21 procent. Det som är generellt för de stora fyra affärsbankerna; Handelsbanken, SEB, Nordea och Föreningssparbanken, är att börsnedgången påverkat provisionsnettot. Det är sämre än förra året. Lägre aktiviet på börsen ger färre affärer att förmedla och då sjunker också intäkterna. Men inte så mycket som befarat, och därför är Birgitta Johansson-Hedberg nöjd trots allt: – Vi ser att vårt räntenetto ökar och det betyder kunderna sparar fastän man väljer lite andra typer av sparande just nu. Man fortsätter att låna pengar till sitt hus och husmarknaden har jaft en positiv utveckling så här långt. Men räntenettoökningen är inte så imponerande plus tre procent? – Det är väldligt starkt i den här situationen med de omvärldsförändringar som har varit. Räntenettot är själva ryggraden i all bankverksamhet, skillnaden mellan att låna in och att låna ut. Det är bättre än förra året för alla fyra storbankerna. Hushållen och företagen lånar som aldrig förr, till investeringar och husköp. Men SEB:s VD Lars Thunell menade häromdagen att räntenettot inte kan fortsätta att stiga i evighet. Pengarna måste tjänas någon annan stans också.
Tommy Fredriksson