Skogsstyrelsen varslar 1 500 anställda

Skogsstyrelsen har varslat 1 500 projektanställda om uppsägning. Det gäller så kallade Gröna jobb för långtidsarbetslösa. Anledningen är att Ams, som bekostar de tidsbegränsade anställningarna, har fått kraftigt minskade anslag.

Ams ska nu försöka hitta andra åtgärder för dem som haft de så kallade Gröna jobben.

Enligt Skogsstyrelsen finns det en risk att många arbeten, som skötsel av fornlämningar, naturreservat och vandringsleder inte blir utförda framöver.