Riksidrottsförbundet välkomnar nya riktlinjer om plötslig hjärtdöd

Socialstyrelsen kompletterar nu sina riktlinjer för hjärtsjukvård och plötslig hjärtdöd bland barn och unga. Riksidrottsförbundet som arbetar med att öka kunskapen om plötslig hjärtdöd bland klubbar ute i landet välkomnar de nya riktlinjerna.

– Idrottsrörelsen är en frivillig rörelse, och den har inte ett ansvar för samhällets folkhälsa eller den samhälliga sjukvården. Däremot har idrottsrörelsen, genom den stora omfattningen den har, en viktig uppgift att föra ut kunskapen om plötslig hjärtdöd, säger Ingemar Ericson som sitter i Riksidrottsförbundets styrelse.

Har motsatt sig allmän screening
Riksidrottsförbundet har motsatt sig en allmän screening, det vill säga att alla i en viss åldersgrupp undersöks. Och det kommer heller inte att genomföras. Anledningen är att plötslig hjärtdöd drabbar relativt få, mellan fem och tio ungdomar per år, och de metoder som finns i dag är för osäkra.

Enligt Socialstyrelsen skulle friska kunna få felaktiga besked om att de inte kan fortsätta träna och riskerar att drabbas av plötslig hjärtdöd, något som skulle medföra stor oro. Samtidigt skulle personer som verkligen riskerar att drabbas inte upptäckas.

Kan bli bättre
Däremot kan sjukvården bli bättre på att fråga patienter med hjärtfel om de har syskon eller barn. Barn och ungdomar som upplevt symptom i form av bröstsmärta, yrsel eller svimningar i samband med idrott och träning eller som har släktingar som har släktingar som drabbats ska undersökas. Det säger Mats Börjesson, docent i kardiologi. 

– Det tror vi är det viktigaste, att man får ut den här informationen till primärvården så att man kan hantera det mot yngre personer som idrottar och så att det inte blir någon oro för att idrotta. Har man ingen ärftlighet eller illvarslande symptom kan man lugnt fortsätta att idrotta, säger han.  

Sara Hägg
sara.hagg@sr.se