EU positivt till Turkiets löfte om Cypern

Turkiet har gått med på att öppna en hamn och en flygplats för fartyg och flygplan från republiken Cypern. Från EU-håll välkomnas det turkiska draget.

EU-kommissionen kallar Turkiets drag om att tillåta trafik mellan de två länderna för ett viktigt steg i processen om turkiskt EU-medlemskap, och det studeras nu under ledning av ordförandelandet Finland.

Förslaget lades verkligen i sista minuten. Det kom just som EU-ambassadörerna skulle börja diskutera ett gemensamt förhållningssätt gentemot Turkiet, och dagen efter att den egentliga tidsfristen för att bryta dödläget hade löpt ut.

Kan vara villkorat
Turkiets vägran att öppna sina hamnar och flygplatser för trafik från republiken Cypern har varit den största stötestenen i medlemskapsförhandlingarna. Det har fått EU-kommissionen att rekommendera en ordentlig inbromsning i förhandlingstakten och en frysning av åtta av de 35 kapitel som måste klaras av för att ett land ska få bli medlem i unionen.

Men det är fortfarande oklart huruvida det nya turkiska budet är förbundet med villkor eller inte. En källa på det turkiska utrikesministeriet säger att en överenskommelse hänger på att EU i sin tur håller sitt tidigare löfte om att lätta på isoleringen av den norra, turkcypriotiska änden av den delade ön.

Cyperns veto ett hot
Samma antal hamnar och flygplaster som öppnas i Turkiet måste öppnas på den norra sidan, säger källan till nyhetsbyrån Reuters.

EU har inte kunnat infria sina löften om bistånd och minskad isolering av den norra delen av Cypern eftersom republiken Cypern har använt sitt veto ända sedan landet blev EU-medlem för drygt två år sedan.

Caroline Salzinger, Istanbul
caroline.salzinger@sr.se