Hotellanställda utsatta för polonium

Och från London kom idag uppgifter om att också sju anställda på ett hotell som Litvinenko besökte innan han blev sjuk, har utsatts för låga halter av det radioaktiva ämnet polonium 210.