Borg ska övertyga EU-kommissionen

Finansminister Anders Borg uppvaktade på torsdagen EU:s konkurrenskommissionär Nelli Kroes i Bryssel. Borg vill sänka arbetsgivaravgifterna på en rad serviceföretag men måste övertyga EU-kommissionen att det är möjligt att göra det utan att det snedvrider konkurrensen inom EU.

Den svenska regeringen vill sänka arbetsgivaravgifterna för hårfriseringar, bilverkstäder, restauranger och vissa omsorgstjänster.

Finansminister Anders Borg sade på torsdagen att han vill sänka arbetsgivaravgifterna från 33 procent till 11 procent för dessa företag. För restaurangbranschen betyder det att ett restaurangbesök skulle bli 20 procent billigare, enligt Borgs beräkningar.

Inleder samarbete
Anders Borg inleder nu ett samarbete med EU-kommissionens konkurrenskommissionär Nellie Kroes på vilka villkor Sverige kan få sänka arbetsgivaravgifterna för servicebranscher som har en stor svart marknad och låg sysselsättning.

EU:s villkor är att detta inte hindrar handeln över de svenska gränserna och inte heller hindrar andra företag att etablera sig.

Blev väl mottagen
Finansminister Borg sade att han blivit väl mottagen av EU-kommissionären och han bedömer Sveriges chanser att få EU:s tillstånd att sänka vissa arbetsgivaravgifterna som goda.

– Den här kommissionen och Nellie Kroes i synnerhet vill ju att medlemsländerna ska arbeta utifrån Lissabonprocessen och öka sysselsättningen. Det är ett av EU:s mesta prioriterade mål, och vi för ju en reformpolitik som bygger på att få upp sysselsättningen, säger Anders Borg.

– Då är det är det här en del som går helt i linje med en kommission som arbetar med målsättningar för full sysselsättning och att Europa ska vara et vitalt område där människor kommer tillbaka från utanförskap. Jag uppfattar det som att kommissionen har en inriktning på sitt arbete som vi stöttar och här finns det goda möjligheter till fruktsamt samarbete.

Kerstin Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se