Kinesisk manet i svenska sjöar

En mycket ovanlig sötvattensmanet har upptäckts i sjöarna Hövern och Gersken i Åtvidabergs kommun. Det handlar om små maneter av ungefär en 50-örings storlek och antagligen är det den rekordvarma sommaren som gjort att de kunnat utvecklas.
Att sötvattenmaneten påträffats i Östergötland är egentligen inget annat än en biologisk sensation. Det är årets varma sommar som gjort att sötvattenmaneten utvecklats så att man kan se den. Annars förekommer den bara som i ett slags larvstadium, och då går den inte att upptäcka med blotta ögat. I sjön Hövern går dom lätt att upptäcka. På flera ställen i sjön finns maneterna i massor. Sötvattensmaneten är egentligen ingen riktig manet, utan ett så kallat polypdjur. Men dess form, färg och beteende påminner om dom maneter som finns på västkusten. Men sötvattenmaneten är betydligt mindre. Den är ungefär lika stor som en femtioöring. Exakt vad det rör sig om för art vet man ännu inte. Men några exemplar av sötvattenmaneten ska skickas till naturhistoriska riksmuseet i Stockholm för analys. Sötvattenmaneten härstammar från Kina och man tror att det kan vara rengörning av akvarier med exotiska fiskar som gjort att arten spritt sig hit. Per-Erik Larson, länsfiskekonsulent på länsstyrelsen säger att det ännu inte går att säga hur maneten kommer att påverka livet i sjön.
Johan Gustafsson, SR Östergötland