Genombrott i forskning om schizofreni

Svenska forskare har gjort en upptäckt som kan leda fram till en förklaring av sjukdomen schizofreni. Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en partikel som finns i ryggmärgsvätskan hos nästan alla schizofrena patienter.
Hittills har schizofreni inte kunnat förklaras men sjukdomen tros orsakas av en lång kedja av händelser, enligt professor Lennart Wetterberg vid Karolinska Institutet i Solna. – Vi tror att vi har hittat en länk i den här kedjan i form av de här sparsamt förekommande små partiklarna, säger Lennart Wetterberg. Talar om ny livsform Studien visar att partikeln som forskarna upptäckt nästan bara finns i ryggmärgsvätskan hos personer som lider av schizofreni. Partikeln kan avslöja händelseförlopp i överföringen av nervsignaler i hjärnan, men forskarna har hittills inte kunnat identifiera vad det är för slags partikel, utan man pratar om en ny livsform. – Det innebär att vi inte har belägg för att det är bakterier eller virus eller preoner utan att det i så fall skulle vara en ny form av infektionsliknande ämne, men det är ju bara en förklaringsmodell, säger Lennart Wetterberg. Bättre behandlig Upptäckten är betydelsefull såtillvida att många sjukdomar har fått sin förklaring genom att man först hittat olika ämnen i kroppen, som sedan leder fram till en förklaring, som i sin tur leder till nya behandlingsformer. – Kan man komma underfund med vad som ligger bakom kanske man kan få en mer direkt, specifik och effektiv behandling, säger Lennart Weterberg. Kan hjälpa många Idag finns läkemedel som håller tillbaks sjukdomssymptomen, men inget som botar. Enligt Lennart Wetterberg behandlas i Sverige idag omkring 30 000 personer för schizofreni. – Det är ju stor sjukdom, mycket vårdkostnader och stort lidande så att det vore narirligtvis fint om vi kunde komma underfund med vad som ligger bakom. Det återstår ju många frågor, luckor och gap att fylla, men nu vet vi i varje fall var vi ska leta, säger Lennart Wetterberg.
Jens Ericson