Regeringen undersöker om gasledningen kan stoppas

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommer att undersöka om svensk lag kan hindra den planerade gasledningen från Ryssland till Tyskland. Men han tror ändå att gasledningen i slutändan blir svår att säga nej till.

En möjlig väg attt stoppa projektet skulle kunna vara att förbjuda den planerade plattformen utanför Gotland.

– Det exakta juridiska läget är kanske för tidigt att döma av. Havsrättskonventionen som också Sverige är en del av, tillåter dragning av gasledningar på konitinentalsockel inom det område som här kommer i fråga. Vad vi har möjlighet att göra är att pröva om vi med olika former av nationell lagstiftning ändå kan nå fram, säger Fredrik Reinfeldt.

Möjligheter undersöks
Statsminister Fredrik Reinfeldt vill alltså undersöka om det finns en laglig möjlighet att stoppa gasledningen mellan Ryssland och Tyskland.

Det skulle då ske genom ett svenskt förbud mot att bygga den planerade plattformen utanför Gotland, en plattform som är avgörande för hela projektet. Möjligheten förs också fram i en promemoria som SVT:s Aktuellt tagit del av.

Promemorian togs fram på uppdrag av den förra regeringen, men enligt statsminister Fredrik Reinfeldt används den fortfarande som underlag. 

Korrigeringar har gjorts
Men en del fakta om projektet stämmer inte längre. Bland annat hade projektledarna i det tysk-ryska bolaget Nordstream ett informationsmöte för allmänheten för någon vecka sedan.

De sa sig då ha tagit hänsyn till kritik och tänker bland annat undvika att lägga gasledningen över de mest olämpliga ställena ur miljö och säkerhetssynpunkt. Och det planerade tornet utanför Gotland skulle nu inte längre bli 70 meter högt utan runt 30 meter.

Och förutom att Nordstream har rätt enligt havsrättskonventionen att placera ledningen på botten utanför Gotland – så finns gasledningen nu också som del i EU:s energiförsörjningsplan.

Gasberoende
Något som ytterligare försvårar ett stopp av projektet är att bland annat Nederländerna och England säger sig snart vara beroende av den ryska gasen.

Enligt projektledarna är all planerad gas redan såld och de säger också bestämt att det inte finns någon alternativ dragning av ledningen – ett uttalande som omkullkastar förslagen om en sträckning över land.

Enligt promemorian ligger inte gasledningen i Sveriges intresse, men Fredrik Reinfeldt väljer en vagare formulering.

– Regeringen har inte uttryckt någon uppfattning, annat än att vi ska försöka utifrån de intressen vi håller högt, framför allt miljöhänsyn, att pröva detta ärende. Vi agerar naturligtvis också med andra länder för att kunna föra fram våra synpunkter.

Mari Forssblad
mari.forssblad@sr.se