Mjuka vägar ett problem i skogen

Många skogsbolag har stora problem med att transportera fram virke ur skogen till följd av den milda hösten. Skogsbilvägarna är inte tjälade, vilket gör att vägarna på många håll inte klarar de tunga timmerbilarna. (SR Jämtland)