Helgförbud mot tung trafik ifrågasätts

Vägverkets hot om hårdare tag mot den tunga trafiken för att få ner det ökande antalet dödsolyckor, får blandat mottagande. Vägverket avslöjade i Ekot på fredagsmorgonen att man bland annat diskuterar möjligheten att dra in trafiktillstånd och i värsta fall totalt lastbilsförbud under helger, om inget annat hjälper.
Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö anser att åkeribranschen måste ta sitt ansvar: – Ja, tyvärr så ser vi under de senaste åren en rätt kraftig ökning av olyckor med tunga fordon inblandade, och det här gör ju att vi ser mycket allvarligt på det, säger Ingemar Skogö. Stöder inte helgförbud Också åkeribranschen anser att något behöver göras. Men Jan Sandberg vd för Åkeriförbundet anser att ett helgförbud för tung trafik är att gå för långt. Förslaget om förbud mot tung trafik under helgerna precis som på 1970-talet är bara ett av flera som nu diskuteras inom Vägverket, men som enligt generaldirektör Ingemar Skogö inte kan uteslutas om den negativa utvecklingen fortsätter. Bara första halvåret i år omkom över 80 personer i olyckor med lastbilar inblandade. Det är en fördubbling på tre år. Och även om det långtifrån alltid är den tunga trafiken som bär skulden så finns det brister även i yrkesförarnas trafikmoral, det är både vägverket och branschen ense om. Lastbilschauffören Jan Tuvesson håller delvis med om att det behövs hårdare tag. – I viss mån gör det väl det. Det finns ju lastbilar som det går väldigt fort för. Men vissa sådana här påhitt de har verkar vara att skjuta lite högt, säger Jan Tuvesson. Också utländska förare felar Men det hjälper inte att bara komma åt de svenska förarna. Ett av de stora problemen idag är utländska förare som kan strunta i de svenska böterna eftersom Sverige inte har avtal med alla länder inom Europa , säger Kent Fernström på Rikspolisstyrelsen. Problemet med utländska förare är sedan tidigare välkänt och redan nästa vecka opresenteras en statlig utredning kring hur man ska komma åt det problemet. Ändå anser Kent Fernström att det stora problemet är trängseln på vägarna: – Trafiken har ju ökat ganska mycket, vi vet numera att det är sällan att företagen hr något lager utan lagren finns på bilarna som rullar på våra vägar.
Daniel Rundqvist