Världens största regnskogsreservat

Brasilien har beslutat att skapa världens största regnskogsreservat - ett område lika stort som hela Belgien. Den nya nationalparken heter Tumucumaque och ligger floden Amazonas mynning och delta mot Atlanten.
Orörd regnskog utan vägar men med vattenfall och floder som det inte går att ta sig fram på och med ett rikt djurliv med stora grupper av allt från jaguarer, sötvattenssköldpaddor och örnar. Expertisen misstänker att det finns många andra djurarter som ännu inte identifierats. Detta är Tumucumaque nationalpark som nu Brasilien beslutat att freda. Ett, åtminstone i teorien, bra beslut, anser Naturskyddsföreningens regnskogshandläggare Margareta Nilsson: – Framförallt att man vill spara ett så pass stort område har stor vädligt betydelse för hur man kan bevara den biologiska mångfalden. Det är stora skyddade områden som behövs. Varför måste de vara stora? – Därför att i små områden får inte växter och djur möjligheter att föröka sig. Det är precis som med vargar de behöver ett stor område för att kunna leva vidare. Margareta Nilsson ställer sig dock frågande till vilka garantier som finns för att området verkligen skyddas och om man har möjlighet kontrollera de illegala avverkningarna och handeln med skogen. – Därför är det svårt att se hur pass positivt beslutet är i verkligheten, säger Margareta Nilsson. Det bor inte många människor i Tumucumaque men det är ändå många som är beroende av skogen på ett eller annat sätt, understryker Margareta Nilsson. Naturskyddsföreningens handläggare är inte ensam i sin skepsis kring hur området ska skyddas i praktiken. Hon utgår från erfarenheter från Indonesien och Malaysia. – Där pågår hela tiden exploatering inom skyddade områden, säger Margareta Nilsson, och hon säger att regeringsmedlemmar och staten ofta är iblandade i det.
Alice Petrén