Strängare regler för omvandling till bostadsrätt

Regeringen vill ha strängare regler för hur det ska gå till när hyreslägenheter görs om till bostadsrätter.
Bland annat måste de som röstar för ombildning vara folkbokförda i huset och det ska också bli stopp för att låta en bostadsrättsförening gå upp i ett aktiebolag. Det har tidigare använts som ett sätt att kringgå nuvarande regler. Lagrådet ska nu granska förslaget som föreslås träda ikraft den 1 april nästa år.