Första domen efter skärpt lag om oljeutsläpp

För första gången har nu ett rederi och ett fartygs maskinchef dömts efter den nya skärpta lagen för oljeutsläpp.
Domen kom bara två dagar efter att ustläppet gjorts. I tisdags kväll upptäckte kustbevakningens flygplan att ett brasilianskt fartyg släppte ut olja sydost om Utklippan utanför Karlskrona. Utsläppet filmades från luften, och oljeprover togs som vid analyser kunde sättas i direkt samband med fartyget. Rederiet dömdes till 74 000 kronor i vattenföroreningsavgift och maskinchefen till 70 dagsböter.