Huliganlag underkänns av Fotbollförbundet

Svenska Fotbollförbundet underkänner justitiedepartementets förslag till ny lag om tillträdesförbud till arenor för kända huliganer.
Orsaken är att förbundet anser förslaget vara verkningslöst eftersom bara personer som begått brott inne på arenan under pågående idrotssevenemang kan portförbjudas. De som deltagit i supporterslagsmål på gatan kan alltså inte nekas inträde. Redan idag kan oönskade personer nekas tillträde till arenor, men i justitiedepartementets förslag blir ett intrång på arenan straffbart med böter eller fängelse upp till sex månader.