Österrike röjer efter översvämningarna

Österrikes förbundskansler Wolfgang Schüssel har utlovat miljardbelopp från staten till de som har fått egendomar förstörda av vattenmassor de senaste veckorna, också EU har lovat bidrag. Österrike är det land som först råkade ut för översvämningarna i centraleuropa, och det är också där det syns mest av följderna, rapporterar SR:s utsände.
Nästan dag och natt är grävskoporna och alla människorna, de värnpliktiga, de frivilliga och de vars tillvaro är vattenskadad igång med att röja upp. Det var här i Österrike som översvämningen slog till först sedan det för två veckor sedan inom några timmar föll lika mycket regn som annars på fyra månader, och det är här som omfattningen av förstörelsen syns först. Luktar illa Efter flodvågen kommer miljökatastrofen. Att det inte var klart källvatten som översvämmade landet syns. Fälten glänser i regnbågens alla färger. Hundratusentals liter eldningsolja har läckt ur oljetankarna i källarna som stod under vatten. Nu hotas grundvattnet och människorna klagar över illamående och huvudvärk av oljeångorna. Det är som om en oljetanker gått på grund här fast vi är långt ifrån havet. Vattnet sköljde snabbt ur bassängerna i många reningsverk. Vad det betyder av lukt och äckel kan var och en förstå. Avföring som är fördelad över landet hotar med sjukdomar, gulsot och magsjukdomar och inget som vuxit på de översvämmade fälten eller trädgårdarna går att äta. Skörden är förlorad. Fara för epidemier Hundratusentals djur drunknade, både tama och vilda djur. Deras uppsvällda kroppar ruttnar nu i sommarvärmen och utgör även de en epidemifara. De måste samlas ihop. Redan innan vattnet sjönk undan helt var jägare ute i roddbåter och fiskade upp en massa döda rådjur. Det österrikiska försvarets grävskopor tar hand om döda hästar och kor. Om direkta miljögifter vet man ännu inte så mycket, men klart är att vattnet sköljt igenom böndernas förråd av bekämpningsmedel och snokat nere i smörjgroparna i alla bilverkstäder. Det är ingen trevlig tanke. Tusentals hus rivs Österrike är ett litet land med en begränsad ekonomi. 200 000 har drabbats av floderna. Den första uppskattningen av vad det kommer att kosta staten att bygga upp gator, broar, el-, gas- och vattennät är på fyra miljarder euro, nästan 40 miljarder svenska kronor. Kostnaderna hos privata för att bygga upp förstörda hem och företag inte medräknade. 10 000 hus måste rivas direkt, 60 000 fastigheter måste renoveras innan det går att bo i dem. Aktierna inom byggbranschen stiger redan. Här ska det byggas. EU har lovat betydande hjälp. Österrikes utrikesminister Benita Ferrero-Waldner sade häromdagen att det här är det stora testet för den Europeiska unionen inför den österrikiska befolkningen. Österrike tillhör i vanliga fall de länder som betalar mer till unionen än vad som kommer tillbaka. Nu vill österrikarna ha valuta för medlemskapet.
Stefan Winiger, Wien