Enronitis i Tyskland

En redovisningsskandal i samma stil som hos amerikanka Enron avslöjades i dag i Tyskland. En offentligt ägd bank har i flera år gömt undan förluster från en fastighetsfond och lyckats få det godkänt av revisorerna.
Under några år på nittiotalet lyckades en fastighetsfond i Berlin tjugofaldiga sitt kapital. Förklaringen till det ,visar det sig nu, är att banken som förvaltar fonden, offentligt ägda Berliner Bankgesellschaft garanterade en årlig hyreshöjning, alltså en inkomstökning på det investerade kapitalet med 3 procent i 25 år. Tyvärr var det önsketänkande. Hyrorna i Berlin stiger inte med 3 procent varje år. Och Berliner Bankgesellschaft som måste stå för sin garanti hotar nu att knäckas på grund av sitt åtagande. Redan i år har skattebetalarna fått pytsa in miljarder för att banken inte ska hamna på obestånd. Men det värsta kommer nu. En revisor som för fem år sedan påpekade orimligheten i kalkylerna och riskerna för banken fråntogs uppdraget och hans rapport hamnade i byrålådan. I stället fortsatte revisorerna från den tyska revisionsbyrån BDO Deutsche Warentreuhand att medvetet godkänna bokslut där man försökte dölja förlusterna från fastighetsfonden, det avslöjar den tyska tidningen Handelsblatt i dag. I Tyskland talar man nu om att "Enronitis" har kommit till europa, det vill säga samma sorts lurendrejeri som i de stora amerikanska redovisningsskandalerna i företagen Enron och Worldcom som rullades upp före sommaren, där företagsledningar och revisorer samarbetat om att försöka dölja att det egentligen går dåligt. Kritik får också den tyska finansinspektionen och den politiska ledningen i Berlin i egenskap av ägare till Berliner Bankgesellschaft. I den mån de inte blivit tillräckligt informerade borde de ha sett till att hålla sig bättre informerade.
Stefan Winiger Wien