Rysk jordbruksmark får bli privat

I Ryssland har nya lagar trätt i kraft som gör det möjligt för privatpersoner att äga jordbruksmark, något som varit förbjudet sedan 30-talet och som fortfarande är kontroversiellt i Ryssland. Förhoppningen är att det nu ska ta fart med privata bönder och inte minst familjejordbruk.
För att underlätta för bland annat familjejordbruk har det nu blivit tillåtet för privatpersoner att köpa och äga mark. Det här öppnar helt nya möjligheter för till exempel Tatjana och Alexander Ovtjinnik som hittills arrenderat de 30 hektar som de har på sin gård, rapporterar Ekots Sten Sjöström.