FN kräver att Zambia tar emot genmajs

Det svältdrabbade Zambia i södra Afrika måste acceptera genförändrad majs om landet vill ha FN:s hjälp med mat till de 2,5 miljoner människor som riskerar svält. Det säger chefen för FN:s livsmedelsprogram sedan Zambia vägrat ta emot majs från USA.
Flera andra svältdrabbade länder i södra Afrika har accepterat - några efter viss tveksamhet att ta emot genförändrad majs. USA som får medhåll från bland andra Världshälsoorganisationen hävdar att genmajsen, som ger större skördar och klarar insektsangrepp bättre, är riskfri att äta. Men Zambia är oroligt för att majsen ska börja odlas där och på så vis hota Zambias möjligheter i framtiden att exportera majs till bland andra EU, som har strikta regler när det gäller genförändrade grödor.