EU svänger om mat till svältande

USA kan notera en delseger i den konflikt som uppstått kring omvärldens hjälp för att lindra en hotande svältkatastrof i södra Afrika. EU har nu backat i frågan om genmodifierad mat.
Det har varit ett stundtals grymt spel, ett spel med många hundratusen liv i potten. Oro för EU:s reaktion Förenta Staterna ger mest av världens länder till södra Afrika. Men livsmedelshjälp från amerikanska bönder är numera liktydigt med att också genmodifierade produkter ingår. Flera av mottagarna i södra Afrika har varit oroliga för det. För om de får in till exempel genmodifierat spannmål så kanske vissa afrikanska bönder använder det för sådd. Därmed skulle det kunna bli stopp för afrikansk export till EU, som har en mycket restriktiv hållning till den nya sorts mat som nu produceras på vissa håll, mat där människan gått in och påverkat genuppsättningen. EU ändrar sig I ett försök att lugna de afrikanska ledarna har USA vädjat till Europeiska unionen att lova att det inte blir exportproblem för dem i Afrika som vill fortsätta sälja exempelvis spannmål till de 15 EU-länderna. Och nu står det klart att EU tar ett par steg bakåt. Nu säger plötsligt ansvariga vid EU-kommissionen att sju olika sorters majs är säkra, också om de genmodifierats. Det betyder att importen av såna produkter till unionen inte kommer att försvåras om USA nu skickar sådan mat till södra Afrika. Zambia nekar Samtidigt har också ett par av de länder som vägrat ta emot genmodifierad mat, det är Moçambique och Zimbabwe, svängt. De två länderna säger nu till FN att mat, behandlad med den nya tekniken, kommer att accepteras. Ett enda land, Zambia, står dock kvar på sin nej-linje och vägrar fortfarande ta emot amerikansk hjälp. Trots att den hotande svältkatastrofen ser ut att kunna bli mycket svår, med många svältoffer. Och trots att mat skulle finnas för åtminstone en del av dem.
Willy Silberstein, Bryssel