Naturens plågor gynnar förbundskanslern

I Tyskland har förbundskanslern Gerhard Schröder startat sin rundresa inför valet den 22 september. Det skedde med ett tal inför 18 000 människor i Berlin. Fram till bara för en vecka sedan var det en starkt nederlagstippad regeringschef som kämpade i hård motvind, men nu har Schröder och den sittande regeringen fått oväntad hjälp från naturens krafter.
Så stod till sist förbundskanslern i talarstolen. Det skedde på fredagen och precis som för alla talare före honom så blev det första temat: vattnet och den översvämningskatastrof som fortsätter att plåga delar av Tyskland: ”Vi befinner oss i en svår situation särskilt för de hårt prövade människorna i de drabbade områdena”. Gerard Schröder drar på orden: ”Men denna svårighet har också visat på en solidaritet människor emellan öst och väst växer samman än mer”. ”Regeringen gynnas” Enligt de senaste opinionsundersökningarna har Schröder och regeringen vunnit stort de senaste dagarna och knappat in på kristdemokraternas tidigare till synes ointagliga försprång, nu skiljer bara en procentenhet mellan de två stora partierna. Alla analytiker är eniga: Vid en katastrof av vilket slag det vara månde så är det den sittande regeringen som lättast kan kamma hem poängen. När Schröder och hans ministrar med bekymrade miner besöker drabbade människor gör de vad som väntas av en sittande regering, de måste ut på fältet. Fördel Schröder När utmanaren Edmund Stoiber och hans kollegor ser lika bekymrade ut på andra gårdar och torg så riskerar de att anklagas för att göra valrörelse av människors olycka. Det är ett faktum: kristdemokraterna är som svagast när det gäller miljöpolitik och Edmund Stoiber är, oavsett väderlek, en torr akademiker som har svårt att tala med folk medan Schröder älskar improviserade möten. Märkliga bilder Alltmedan politikerna nu dragit på sig gummistövlarna och besökt katastrofområdena så visas hela tiden de mest obegripliga bilder i tv och på tidningssidor. På lördagen till exempel en bilhandlare utanför Leipzig vars 78 nya bilar alla står med vatten till taket och en bondfamilj vars gård funnits i släkten i 400 år, och nu väntar på att bulldozers ska riva det som återstår av den gamla korsvikesbyggnaden. Fortsatta evakueringar Miljardbeloppen surrar i luften, hjälpinsatserna är i full gång och det faktum att det är de fattigaste delarna av Tyskland som drabbats av flodvågen gör att hjälpen måste komma fram omedelbart. Här handlar det ofta om människor vars enda kapital var deras egendom, och samtidigt: Elbes nivå är fortfarande runt sju meter över normalnivån och även om läget stabiliserats så evakueras nya byar, nya bilder av bussar som fylls med gråtande människor, boskap som flyttas från gårdar och desperata boende som bär sina ägodelar högt över huvudet på väg bort från vattenmassorna.
Gunnar Bolin, Berlin