Var fjärde buss har bromsfel

Bromsarna på landets bussar har fortfarande stora brister. Statistik från första halvåret visar att 26 procent av bussarna hade så dåliga bromsar att det blev ombesiktning, skriver Sydsvenska Dagbladet, och så har det varit i flera år. Men det är inte bussbolagens fel anser Bussbranschens vd, Jan-Erik Kjellberg.
Jan-Erik Kjellberg, förbundsdirektör i Bussbranschens Riksförbund anser att det är tillverkarnas fel att bromsarna är dåliga. – Vi är besvikna på tillverkarna att man inte kunnat få fram bromsar som fungerat så bra som de gjorde innan man tog bort asbesten, säger Jan-Erik Kjellberg. Det är Vägverket som upprättar de krav man kan ställa på bra bussbromsar, och sedan är det bilprovningen som kontrollerar. Bengt Pettersson, chef för kollektiv- och yrkestrafik vid Vägverket, tycker att det är skrämmande att var fjärde buss har underkända bromsar. Och han har en annan uppfattning än bussbranschen om var ansvaret ligger: – Jag tycker att ansvaret ligger på företagen, det är de som ansvarar för sina fordon. Bussbranschen organiserar 11.000 bussar. Det är 85 procent av bussarna i yrkesmässig trafik och förbundet är trött på den mångåriga kritiken om bromsarna. – Vi måste uppenbarligen öka pressen på tillverkarna att få fram bättre bromsar, säger Jan-Erik Kjellberg. Men han poängterar samtidigt att de större bussarna bättre siffror i statistiken och att bussar har två eller tre bromssystem som fungerar parallellt. Enligt Jan-Erik Kjellberg använder inte heller de skickliga bussförarna den fotbroms som ofta får underkänt.
Lars-Erik Backman