Miljarder till österrikiska vattenskador

Den österrikiska staten kommer att betala ut närmare 19 miljarder kronor till de tusentals människor som har drabbats av översvämningarna i Österrike.
Beskedet har lämnats i österrikisk radio av förbundskanslern Wolfgang Schüssel. Enligt Schüssel tillkommer senare pengar som EU har lovat ska betalas ut till dem som har fått egendomar förstörda av vattenmassorna. Översvämningarna har för Österrikes del varit de värsta på hundra år.