”Krav ska klaras” - anser fp

Folkpartiet hade valupptakt på lördagen och presenterade sina viktigaste frågor inför valet. Partiledaren Lars Leijonborg höll valtal i Uppsala inför ett par hundra åhörare och sa att folkpartiets viktigaste frågor inför valet är integrationen och skolan.
Stärkt av den senaste tidens uppgång i opinionsmätningarna efter Leijonborgs sommartal om integration för tre veckor sedan och om att det krävs kunskaper i svenska för att kunna bli medborgare i Sverige, satsar folkpartiet på integrationen som en av de två viktigaste valfrågorna. Den andra är alltså skolan och om den sa Lars Leijonborg på lördagen att den måste hålla hög klass. – Krav ska inte slopas, krav ska klaras, sa Lars Leijonborg. På Ekots fråga om den senaste tidens uppgång i opinionsmätningarna beror på att partiet fått stöd av främlingfientliga krafter, svarade Lars Leijonborg: – Det betraktar jag som uteslutet, då är man ju helt dum i huvudet om man är rasist och röstar på folkpartiet. Vi är ju det mest antirastiska partiet. Ett genomgående tema i folkpartiets valmanifest är att ställa krav. Att ställa krav är att bry sig är budskapet från folkpartiet. Krav på betyg i skolan och krav på kunskaper i svenska för att bli medborgare i landet. I valmanifestet skriver folkpartiet också man vill ha gratis entré på statliga muséer och man vill också ge mer pengar till skolan för att höja lärarlönerna. Framförallt höjningar i invandrartäta områden. I manifestet finns också vårdgarantin, ja till EMU, fler bostäder och sänkta arbetsgivaravgifter. Men folkpartiet går emot moderaterna i flera frågor. Folkpartiet villtill exempel ha kvar landstingen, partiet vill inte skärpa straffet för brott och har inte lika långtgående skattesäkningskrav som moderaterna.
Edvard Unsgaard