Bussarnas bromsar har inte blivit bättre

Bromsarna på landets bussar är ofta dåliga. Statistik för första halvåret i år visar att en fjärdel av bussarna hade så dåliga bromsar att de måste åtgärdas och bussarna ombesiktigas och så har läget varit i flera år enligt statistiken.
I flera år har bussarna fått lika många anmärkningar på bromsarna vid bilbesiktningen, visar statistiken. Bussbranschens VD, Jan-Erik Kjellberg, lägger ansvaret på busstillverkarna och säger att de måste konstruera bättre bromsar medan Bengt Pettersson som är chef för kollektiv- och yrkestrafik vid Vägverket som upprättar kraven tycker att bussbolagen bär ansvaret för bussarnas bromsar.