Norska laxföretag i kris

Norska laxföretag genomgår en kris. Laxexportörerna Fjord Seafood och Pan Fish har presenterat svaga halvårsresultat den här veckan. Båda bolagen hade underskott på motsvarande cirka 300 miljoner kronor . Låga laxpriser och stora uppköp är förklaringarna.
Värdet på företagens aktier har rasat på Oslobörsen det senaste året. Men de norska laxanalytikerna tror att priserna kommer att stiga igen redan i höst och att marknaden då kommer att bli bättre.