Bankerna satsar på nya lån

I takt med att börsen går ner lånar svenskarna allt mer och bankerna erbjuder nya slags lån. I början av september lanserar till exempel Nordea seniorlån.
Något som 84-åriga Evert Appel från Stockholm skulle kunna tänka sig, även om han redan sålt sin sommarstuga. – Vi blev så högt taxerade så vi fick sälja med förlust så vi har inget kvar, säger Evert Appel, som mycket väl skulle kunna tänka sig att ta ett seniorlån. I spåren av att fastighetsskatten blivit så hög att en del villaägare inte hade råd att ha kvar sitt hus, lanserar Nordea i början av september seniorlån för personer över 58 år. Även andra banker satsar på nya lån för privatkunder. SEB lockar till exempel med Enkla lånet, där kunden inte behöver lägga någon säkerhet, men däremot får en betydligt högre ränta än vid andra lån. Halvårsrapporterna från de fyra storbankerna i förra veckan visade alla att bankernas förtjänster från utlåningen, räntenettot, har ökat. Samtidigt lånar också allt fler privatkunder pengar. Handelsbanken ökade till exempel sin bostadsutlåning med tio procent till 216 miljarder kronor under första halvåret i år jämfört med samma period i fjol. Och bankens övriga lån ökade med 15 procent. Även Nordeas utlåning ökar, säger Anne May Öberg, produktansvarig för bolån: – Vi lever i ett konsumtionssamhälle och även gamla människor har förstått att en guldkant på livet är alla tiders när man sitter på sin ålders höst. När man lanserar sådana här nya lån, och lite grann uppmanar folk att låna, finns det inte en risk att fler hamnar i stora skuldfällor och inte kan betala tillbaka? – Det är en god kreditprövning som ska göras och det gör vi, säger Anne May Öberg.
Catarina Malmsberg