S-utspel: ”Helt delad föräldraförsäkring”

Socialdemokraterna vill öppna för en diskussion om en individualiserad föräldraförsäkring - det vill säga en föräldraförsäkring som delas lika mellan mamma och pappa. Det framförde statsminister Göran Persson och jämställdhets- och jordbruksminister Margareta Winberg i en debattartikel på söndagen. Ett förslag som direkt fick borgelig kritik.
Som reglerna ser ut idag betalas föräldraförsäkringen ut under sammanlagt 480 dagar, cirka 16 månader. Varje förälder har rätt till hälften av den tiden, men kan välja att ge bort allt utom 60 dagar till den andra föräldern. Den övervägande delen av föräldraledigheten tas ut av kvinnor. I juli i år stod till exempel männen bara för knappt 15 procent av den föräldraledighet som togs ut då, enligt uppgifter från Riksförsäkringsverket. ”Hinder måste rivas” Enligt Margareta Winberg finns inte möjligheter att införa ett system idag där kvinnor och män måste dela lika på föräldraförsäkringen, eftersom dagens ersättning i föräldraförsäkringen gör att familjerna rent ekonomiskt tjänar på att låta den som har lägst lön vara hemma. Det är oftast kvinnan. För att fler män ska se det rimligt att vara hemma med barn måste därför taket för föräldraförsäkringen höjas och kvinnors löner måste bli högre, säger Margaretha Winberg som beskriver detta som två stora hinder. – För att mammor och pappor ska kunna dela mer lika är vi beredda att riva dem hindren, säger Margaretha Winberg. Förkastar förslaget Socialdemokraternas initiativ till en diskussion om en individuell föräldraförsäkring fick genast kritik från borgerligt håll. Chris Heister, förste vice ordförande i moderaterna, tycker inte om idén om en delad föräldraförsäkring: – Den ena familjen är inte den andra lik, därför tycker inte jag att Göran Persson eller Margaretha Winberg ska bestämma hur föräldrarna ska ta hand om sina barn det måste man få göra själva, säger Chris Heister.
Maria Blomquist