Persson lovar minska invandrararbetslösheten

Arbetslösheten bland utomnordiska invandrare i Sverige ska pressas ner radikalt till 2006. Det lovade socialdemokraternas partiledare Göran Persson på söndagkvällen när han intervjuades i TV4 inför valet
Enligt AMS finns det idag omkring 12 procent utomnordiska invandrare som saknar ett arbete - men till det ska läggas omkring 110 000 personer kom till Sverige med 90-talets stora flyktingströmmar från bland annat det forna Jugoslavien som inte finns i statistiken idag. Lägger man då ihop dessa grupper så blir arbetslösheten mycket högre - oklart exakt hur stor - men kanske så hög som 50 procent - men den ska ner till omkring 10-20 procent fram till 2006 enligt Persson.