AMS: Persson räknar för högt

Statsminister Göran Persson kritiseras av arbetsmarknadsstyrelsen, AMS. AMS anser att Persson räknar för högt när det gäller arbetslösheten bland utlandsfödda i Sverige.
– Ja, man får ju väldigt stor skillnad givetvis. Den är ju illavarslande nog, den är ju tre gånger så hög bland utlandsfödda som svenskfödda, och då får man ju en ännu större skillnad. Gör man en sådan operation så bör man ju har samma siffror när det gäller svenskar, säger Tord Strannefors som är prognoschef på AMS. Talar om både och När statsminister Göran Persson nu talar om arbetslösheten bland invandrare så talar han både om den öppna arbetslösheten, det vill säga arbetslösheten bland dem som har haft ett jobb och söker ett nytt som idag ligger på ungefär 12 procent, och de som inte finns med i arbetslöshetsstatistiken eller på arbetsmarknaden. Om samma matematik användes även för svenskfödda så skulle arbetslösheten bli högre där med. Studerar Vad gör då de 213 000 utlandsfödda som inte finns med i statistiken? Jo, den stora gruppen studerar, och enligt Tord Strannefors hamnar arbetslösheten bland invandrarna eller de utlandsfödda runt 25 procent, om de som faktiskt saknar ett jobb i den här gruppen räknas in. Därmed menar han att statsministerns tal om en halvering till mellan 10 och 20 procent bygger på en klar överskattning av arbetslösheten bland utlandsfödda.
Pia Lille