Arbetarbarn skadas oftare än andra barn

Risken för barn att skadas så allvarligt att de behöver sjukhusvård är större för arbetarbarn än för andra. Det skriver statliga Barnsäkerhetsdelegationen i en rapport.
Även barn till lantbrukare och till vissa andra egenföretagare löper större risk att skadas. Forskarna har jämfört barn och unga utifrån föräldrarnas sociala position, för att se om risken för att råka ut för olyckor skiljer sej i olika befolkningsgrupper. Den som vill försöka minska olycksriskerna för barn och unga skulle i så fall ge sej på orsakerna till trafikskador och till våldsskador bland 10 -14 åringar. Där löper unga i utsatta grupper i samhället betydligt större risk än mer välbeställda kamrater. Särskilt tydligt är det för äldre pojkar, som i många fall råkar illa ut då de själva kör motorfordon. Och genom att se till ungdomarna när man samhällsplanerar skulle olyckor kunna hindras, säger Bodil Långberg vid BRIS, som deltagit i barnsäkerhetsdelegationens arbete. Om man jämnade ut riskerna i trafiken och risken att råka ut för våld, skulle skaderisken minska med mellan 30 och 50 procent i vissa grupper, enligt Barnsäkerhetsdelegationen.