Snabbavvisningar kan hota rättssäkerheten

Det blir allt vanligare att personer som söker asyl i Sverige snabbavvisas. Nästan var femte skickas tillbaka inom några veckors tid, på grund av att de anses sakna skäl för att stanna. På Migrationsverket ser man det som en framgång, men samtidigt kommer nu varningar för rättsäkerheten.
Bengt Svegfors var fram tills nyligen vice ordförande i Röda Korset och har som advokat engerat sig i många asylfall. – Det är alltid en rättsosäkerhet när man har rutinmässiga handläggningar. Vid en snabb-utredning måste det vara rutinmässiga handläggningar, det är jag övertygad om. Ser du en fara för rättssäkerheten i det här fallet då? – Ja, det kan det mycket väl vara. Det är framför allt vårens många asylsökande ötseuropeer som snabbavvisats redan efter ett par veckor eller som mest ett par månader. Orsaken är enligt Migrationsverket att det handlar om människor från länder där det är uppenbart att det saknas asylskäl. Och för att stämma i bäcken har man velat agera snabbt som en signal till andra som kanske funderar på att ta sig hit. Men Bengt Svegfors som under åttio- och nittiotalet företrätt flera hundra asylsökande, menar att det handlar om en attitydförändring. I dag har han i stort sett inga fall, det lönar sig knappt att försöka säger han. – När folk hör av sig till mig och jag förstår att det är ett asylärende brukar jag berätta att det är utomordentligt svårt att få asyl, och då är det många som avstår ifrån det. Men mot frågan om rättsäkerhet står risken för alltför lång och oviss väntan på ett besked för den asylsökande, och på Migrationsverket anser man att det mest humana är en snabb avvisning, och Torsten Torstensson som är ansvrtig för asylfrågor förnekar att man skulle tulla på rättsäkerheten. – Vi gör ordentliga utredningar direkt när de kommer och vi prioriterar de utredningarna. Så det är helt säker att de inte har några skäl när de avvisas. Men det innebär att de till exempel inte har tid att överklaga medan de är kvar i Sverige? – Om det är uppenbart ogrundad ansökan har man inte rätt att vara kvar i landet medan man överklagar. Det finns ju de som överklagar, men utlänningsnämnden har följt vår linje.
Daniel Rundqvist