Förslag om Astrid Lindgren-priset

Det planerade litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne delas ut för första gången våren 2003, och mottagaren utses av en jury bestående enbart av svenska ledamöter, om socialdemokraterna vinner valet i höst och förslaget godkänns av riksdagen, enligt regeringens syn som kulturminister Marita Ulvskog presenterade på måndagen.
Priset ska enligt förslaget delas ut närmare bestämt en gång om året i maj eller juni och prissumman ska uppgå till 5 miljoner kronor. Under våren har Statens kulturråd tagit fram ett förslag på hur arbetet ska utformas. Bland annat föreslås alltså att bara svenskar ska sitta i juryn och det förslaget stöds av Marita Ulvskog: ”Effektivare med helsvensk jury” – Det är betydligt effektivare, rimligare och mer realistiskt att arbeta med en svensk jury, men däremot ha en stor öppenhet inför nomineringar från hela världen, där man då utser särskilda nominatorer, säger Ulvskog. En annan viktig del i förslaget är att arbetet med att utse pristagare ska vara så genomlyst som möjligt. Ett antal institutioner och organisationer världen över med anknytning till barn och ungdomslitteratur ska utses och få lämna in nomineringar. Dessa nomineringar kommer att vara offentliga. Akademien uttryckte oro Svenska Akademiens ständige sekreterare Horace Engdahl uttryckte i sitt remissvar oro över att för mycket insyn kan hämma juryn i sitt arbete och utsätta den för hårdare påtryckningar, men Peter Curman, författare och styrelseledamot i Statens kulturråd, tycker inte att det finns anledning till oro: – Jag tror Horace Engdahl har rätt såtillvida att själva arbetsprocessen, när man börjar diskutera 'vem av kandidaterna här ska vi välja?', det tror jag måste ske slutet. Annars tror jag att det kan smyga sig in försiktighet, en oro, en ängslan, men det viktiga med det här priset det är att själva nomineringarna, alla de här namnen som kommer in till juryn, att de är offentliga, säger Curman.
Magnus Thorén