Barn till arbetare löper störst risk att skadas

Risken för att barn råkar ut för skador varierar beroende på vilken social bakgrund de har. Det visar en rapport som Barnsäkerhetsdelegationen lämnade till regeringen på måndagen.
– Vi blev väl lite förvånade att skillnaderna var så pass stora, säger Agneta Karlsson som är ordförande i delegationen. – Det vi kan se är att för små barn är skillnaderna väldigt små. När barnen blir äldre blir skillnaderna större, och för pojkar är det framför allt trafiken och för flickor är det våld och självtillfogade skador. Sociala skillnader syns I rapporten jämförs barn och unga utifrån föräldrarnas sociala position. Och sociala skillnader syns i statistiken, särskilt bland äldre barn och tonåringar. Är föräldrarna lågutbildade eller står utanför arbetsmarknaden löper barnen större risk att skadas än andra. Om alla barn hade samma villkor som de som har det bäst, skulle vart tredje barn som skadas slippa detta. För barn mellan 10 och 14 år, är risken att drabbas av skador på grund av våld dubbelt så stor som för de barn som har tjänstemän eller arbetare med högre utbildning till föräldrar. Minst skillnader hos småbarn Att de yngre barnen har ungefär samma olycksrisk oavsett social bakgrund, tolkar Barnsäkerhetsdelegationen som att säkerhetsarbetet för de barnen har fungerat. – De generella insatser som samhället har med mödravårdscentraler, barna- och vårdscentraler, och lagom bilstolar för alla barn, åtgärder för alla, fungerar väldigt bra, säger Agneta Karlsson. Trafiksäkerhet viktig för ungdomar Och för de äldre barnen finns flera konkreta saker att göra för trafiksäkerheten, säger delegationens sekreterare Bodil Långberg. – Pratar vi med ungdomar så är ett problem, om man ska ta sig hem på kvällen när man varit på fest eller varit och roat sig, att kollektivtrafiken inte finns på småtimmarna då de stora barnen tar sig hem. Vi har ju en debatt på annat håll i samhället om körkortsundervisning – ska den kunna bli en del av skolan eller ligga i anknytning till skolan? Det finns ju många sådana resonemang och nu kan vi visa att vi måste börja ta det här på allvar.
Annika Digréus