Bush behöver inte godkännande av kongressen

USA:s president har rätt att inleda en invasion av Irak utan den amerikanska kongressens godkännande. Det beskedet har presidenten fått av sina jurister i Vita Huset. Juristerna anser att kongressbesluten som godkände Irak-kriget 1991 fortfarande gäller.
President George Bush har ännu inte fattat det avgörande beslutet om en invasion av Irak. Vita Husets juridiske chefsrådgivare Alberto Gonzales har slagit fast att presidenten i egenskap av överbefälhavare inte behöver invänta kongressens godkännande. Motiveringen är att en invasion av Irak är ett fortsättningskrig och att det godkännande som presidentens far George Bush den äldre fick 1991 fortfarande gäller. Dessutom kan presidenten åberopa den resolution som kongressen antog 3 dagar efter terrorattackerna den 11 september som säger ja till militära åtgärder riktade mot terrorism. Konsultera kongressen och de allierade President Bush har sagt att han kommer att konsultera både kongressen och de allierade bland annat NATO-länderna innan han fattar sitt beslut. Men det är stor skillnad på att samråda och att invänta ett uttryckligt kongressbeslut. Uppmaning från förra utrikesministern USA:s förre utrikesminister James Baker uppmanade i en debattartikel i New York Times i går Vita Huset att söka stöd i FN för ett angrepp mot Irak. Han anser att det behövs en ny FN-resolution som kräver att Irak accepterar vapeninspektioner när och var som helst och som godkänner militära medel, det vill säga ett väpnat angrepp om Irak inte fogar sig. Rådgivare avvisar gå till FN Men flera av president Bushs rådgivare avvisar bestämt förslagen att gå till FN. Saddam Hussein har redan fått alla chanser, en ny FN-omgång skulle riskera att dra ut på tiden och vi måste slå till snart, vi kan inte vänta på att Saddam Hussein anfaller med kärnvapen säger kongressledamoten Tom Delay.
Tomas Nordegren, Washington