Ljusare för 3G i Europa

Det ser nu ljusare ut för 3G i Europa. Det beror på att EU-kommissionen verkar svänga ifrågan om att låta teleoperatörerna i Europa dela på investeringar i det nya mobilnätet, 3G. Deutsche Telekoms och Brititish Telekoms mobilbolag kommer enligt Financial Times att få tillstånd av kommissionen att bygga gemensamma mobilnät i både Tyskland och Storbrittanien.
–Man har idag en väldigt tung finansiell börda. Minskar man på den ökar man chansen för att de här näten verkligen byggs, säger Bengt Nordström, VD för telekom-analysföretaget Northstream. Så det kommer att bli högre fart på 3G-utbyggnaden i Europa i och med att EU-kommissionen tillåter ett sådant här samarbete? –Ja det är sannolikt, säger Bengt Nordström. Ekonomiska problem Många av Europas stora telebolag har ekonomiska problem. Flera av dem har köpt bolag i andra länder än sitt ursprungsland för lånade pengar och samtidigt betalat dyrt för att få licenser för nästa generations mobiltelefoni, 3G. Skjuts på framtiden Situationen för flera av de stora mobilbolagen har blivit allt tuffare, bankerna kräver nu höga räntor för att låna ut pengar till dem och det har inneburit att investeringarna skjutits på framtiden. EU-kommissionen svänger Tidigare har EU-kommissionen varit emot att teleoperatörer i de stora EU-länderna skall få samarbeta när det gäller att bygga nya mobilnät. Att EU-kommissionen nu, enligt Financial Times, svänger ifrågan om att tillåta teleoperatörerna att dela på investeringar i nya mobilnät är kommissionens sätt att försöka få fart på den europeiska telekommarknaden igen. –Man är tvungen från regulatoriskt håll att agera, att anpassa regleringen av telekommunikationer till verkligheten. Vi har idag branschaktörer som kanske tappat mer än 90 procent i börsvärde. Vi har Ericsson i Sverige som går från 110 000 till kanske 50 000 anställda. Det är rimligt att regleringen av den här verksamheten också påverkas av hur verkligheten ser ut, säger Bengt Nordström. Kostnaderna minskas Att Deutsche Telekom och Brittish Telecom nu får bygga mobilnät tillsammans innebär enligt de båda teleoperatörerna att kostnaderna för att bygga de nya mobilnäten minskar med omkring 30 procent för dem. Konkurrens på tjänstesidan Bengt Nordström tror att flera teleoperatörer i Europa nu kommer att börja samarbeta när det gäller att bygga infrastruktur. Konkurrensen mellan bolagen kommer istället att ske på tjänstesidan. Trots att det innebär att färre mobilnät byggs, så kommer de som säljer telekomutrustning, Ericsson och Nokia med flera att tjäna på det. –Idag har man finansiellt svaga kunder om man beställer vare sig GSM eller 3G-utrustning. Med en sån här åtgärd stabiliseras den ekonomiska situationen för de här aktörerna och Ericsson och Nokia frå kunder som har råd att köpa utrustning. Kommer vi att få se mer köp av 3G-utrustning som ett resultat av att man tillåter sådana här samarbeten? –Den här åtgärden är viktig för att kunna säkerställa 3G-marknaden och därmed att det beställs 3G-utrustning. Om det är den enda åtgärden som är nödvändig för att få fart på den här marknaden, det vert jag inte. Men det är en av dem i alla fall. Det borde vara ett sätt att få fart på den? –Ja det borde det vara, säger Bengt Nordström.
Thorbjörn Carlsson