Jugoslaviens era definivt slut

Ledare från de sista jugoslaviska republikerna, Serbien och Montenegro, har nu nått en uppgörelse om att bilda en union som innebär ett slut på federationen Jugoslavien. Den ende i de båda republikernas högsta ledningar som vägrade skriva under avtalet om en ny union var Jugoslaviens president Vojislav Kostunica. Han kallade istället till ett möte på måndagskvällen för att fortsätta diskussionerna. Men ingen kom och den jugoslaviske presidentens möte ställdes in. Den nya gemensamma staten ska heta Serbien och Montenegro och enligt avtalet ska Montenegro om tre år ha möjlighet att dra sig ur unionen för att bli självständigt.