Fler unga trafikoffer trots färre körkort

Trots att färre unga människor tar körkort så dödas allt fler unga i trafiken. Under de fem senaste åren har siffran stigit med nästan 50 procent.
– Det beror i alla fall inte på att det finns fler unga körkortsinnehavare. Det är snarare så att det skett en minskning av just de unga. De kör inte heller längre nu än de gjorde tidigare. Så att det här innebär helt enkelt att det skett en ökad dödsrisk för den här gruppen, säger Ulf Brüde, trafikforskare på Väg- och trafikforskningsinstitutet i Linköping. 1997 dödades 67 personer mellan 18 och 24 år i trafiken Förra året var siffran 100 personer. Detta samtidigt som dödstalen minskat för andra åldergrupper. I rapporten påpekas att många ungdomar kör för fort, kör berusade och struntar i bilbältet.
Pontus Mattsson, Ekot