Miljöpartiet vill ändra ellagen

Miljöpartiet kräver att ellagen ska ändras, så att konsumenterna endast behöver betala för den el de gör av med, och slipper betala de fasta kostnaderna. I det nuvarande systemet är det omöjligt att jämföra de olika bolagens priser, menar miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.
– Vi tycker att konkurrensen är alldeles för dålig när det gäller elpriser. Det är svårt för konsumenten att räkna ut vad det egentliga priset är, i och med att vissa har en stor andel på det fasta, medan andra leverantörer har en större andel vid det rörliga priset. – Därför vill vi göra en förändring som gör att hela priset blir rörligt, alltså att man kan se per kilowatttimme totalt sett och jämföra mycket bättre mellan de olika företagen, säger Peter Eriksson, språkrör för Miljöpartiet. Miljöpartiets förslag går ut på att konsumenterna enbart ska betala för den faktiska konsumtionen av el, och inte betala de fasta avgifter som idag tas ut både på elnätet och elpriset. Det är idag stora skillnader i hur mycket den enskilde konsumenten betalar i fasta kostnader som kan skilja mellan 200 och 2 000 kronor om året beroende på hur och var man bor. Miljöpartiets förslag tillbakavisas av Svensk Energi, som är både elleverantörernas och nätägarens branchorganisation. – För det första så tror jag ju inte att det är smart att inte ha några fasta avgifter. Framför allt inte på elnätet, där det vore fullständigt orimligt att slopa fasta avgifter. – På elhandeln har jag ju förklarat att det även där är högst rimligt att även där ha en fast avgift, beroende på att det finns en hel del fasta kostnader, säger Edward Sandberg, teknisk chef på Svensk Energi. Det här tycker inte Peter Eriksson är hållbara argument. – Alla företag har ju både fasta och rörliga kostnader. Men för den skull så betalar vi ju inte en fast avgift till bonden för att han har fasta kostnader. Vi betalar ju en avgift för hur många liter mjölk vi köper. Så kan man resonera även i det här fallet. – I det här fallet är det starka samhällskäl för att minska energianvändningen och öka konkurrensen, säger Peter Eriksson, språkör för Miljöpariet. Just att minska energianvändningen är ytterligare ett skäl för förslaget. För om konsumenten direkt kan se att minskad elanvänding ger en billigare elräkning så skulle det leda till en minskad elkonsumtion, enligt miljöpartiet. Men det tror inte Edward Sandberg på Svensk Energi. – Jag tror inte på någon nämnvärd effekt bara för att man får reda på mer om sin förbrukning: Men franför allt så är det ju i så fall om det finns en liten fast avgift eller inte, om det ska ha någon besparingseffekt, säger Edward Sandberg.
Margita Boström, Ekot