Skuldavskrivningar gynnar redan rika enligt SIDA

Skuldavskrivningar för världens fattiga länder riskerar att mest gynna de redan rika eliterna i länderna, och inte vara till nytta för de fattiga, det anser Anders Östman på biståndsorganisationen SIDA.
Villkorslösa skuldavskrivningar gynnar bara oseriösa aktörer i länderna att fortsätta att låna pengar utomlands för projekt som aldrig blir av, och enligt Anders Östman är ekonomiska reformer som länderna själva står för långt viktigare än skuldavskrivningar.