Tyst panik på amerikanska finansbolag

Krisen inom den amerikanska företags- och finanssektorn gör nu att flera av USAs ledande finansinstitutioner tar hjälp av egna internutredningar - bland annat granskning av all e-post - för att försöka undvika kostsamma stämningar och brottsmisstankar.
Utåt har de tunga finansinstitutionerna som Morgan Stanley, JP Morgan Chance och andra försökt tona ned eller helt avvisa misstankarna om att allt inte står rätt till i deras verksamhet. Men i takt med avslöjandena om motsatsen och att den allmänna misstron snabbt ökar mot investerarna på Wall Street och den amerikanska finans- och företagsvärlden i allmänhet - så måste investment-bankerna nu agera. Det handlar framför allt om att kunna visa att deras anställda inte vilselett sina kunder med felaktiga köptips, något de enligt anklagelserna gjort för att få fart på aktiekurserna för att få öka vinsten för firmorna själva. I våras tvingades Merryl Lynch gå med på en uppgörelse som kostade mäklarfirman 100 miljoner dollar och man lovade också att ändra sina arbetsmetoder och regler för hur analysverksamheten bedrivs. Hundra miljoner dollar är en i sammanhanget liten summa för Merryl Lynch, men finansinstutionerna befarar att det kan komma en våg av stämningar och inledas fler brottsutredningar kring deras verksamhet, vilket delvis redan också har skett. Mäklarhusen har anlitat advokatyråer som, enligt uppgifter i amerikanska medier, nu dammsuger firmorna i jakten på bevis, e-post, brev eller annan dokumentation, som kan ligga dem till last, allt för att vara maximalt förberedda vid eventuella rättstvister. Firmorna själva vill inte kommentera vad de gör, varför eller i vilken omfattning, men en tidning beskriver det som nu pågår som en tyst panik hos finansinstitutionerna.
Anders Ask, New York