Ansvariga ljög om klorgasutsläppen i Tjeckien

I Tjeckien har nu chefen för den kemifabrik, som läckte ut giftiga ämnen under översvämningarna i Tjeckien avskedats. Det har visat sig att fabriksledningen ljög om läckorna.
Gång på gång upprepades det att det kunde bli mycket farligt när floden Elbe översvämmade fabriksområdet vid kemifabriken Spolana i Neratovice, strax norr om Prag, för två veckor sedan. Tillverkning under många år Under många år tillverkades det bekämpningsmedel hos Spolana. Det senare förbjudna DDT och även samma gift som i det så kallade "Agent Orange", som amerikanerna använde för att avlöva hela skogar under Vietnamkriget. På fabriksområdet lagras än i dag gamla bekämpningsmedel och miljöorganisationerna misstänker att det också finns dioxiner, som är bland det giftigaste som människan tillverkat och som är starkt cancerframkallande. ''Läget under kontroll'' Miljöorganisationer har länge varnat de tjeckiska myndigheterna för de giftiga lämningarna, men myndigheterna har hela tiden sagt att läget är under kontroll. Men två gånger, den 17 och 23 augusti, under översvämningarna läckte det ut klorgas från Spolanafabriken. Fabriksledningen ljög och sa att det bara var några enstaka kilo. Frätskador på växtligheten Sedan visade det sig att det var frågan om mellan 300 och 400 hundra kilo vid det första, uppemot 500 kilo klorgas vid det andra utsläppet och att det syntes frätskador på träd och växter i omgivningarna. Nu har de tjeckiska myndigheterna reagerat. Chefen för fabriken sparkas. Och i Tjeckien säger man att utsläppen i samband med översvämningarna nu äntligen har fäst allmänhetens intresse vid gifterna, som lagras i gamla fabriker från kommunisttiden.
Stefan Winiger, Wien