Folkrörelser utestängdes från FN-konferens

På FN:s världskonferens i Johannesburg är känslorna upprörda. De tusentals representanterna från enskilda organisationer som är inbjudna att delta, har svårt att komma in i konferenscentret, och på tisdagsförmiddagen hade organisationerna ett krismöte.
Känslorna var på kokpunkten, talare efter talare gick upp och fördömde arrangemangen kring Världskonferensen. 11 000 representanter från det som man kallar det civila samhället, företrädare för olika organisationer är inbjudna att delta i FN:s Världskonferens för hållbar utveckling. De ska tillsammans med medlemsländernas delegationer förhandla fram en handlingsplan. Släpps inte in Men när de ska in i konferensbyggnaden separeras de från de officiella delegaterna och får stå i särskilda köer, och sedan är det plötsligt tvärstopp. Byggnaden är full, av säkerhetsskäl och brandskäl kan inte fler släppas in. Det är beskedet de får. Jan Gustav Strandnaess företräder ANPED, ett nätverk som koordinerar miljöorganisationer i-världen. – Det är en tragisk situation som uppstått. Vi har jobbat två dagar med ackrediteringar, för att bara komma in i systemet. Värdefull tid går förlorad. – En somalisk kvinna berättade igår om hur hennes by samlat pengar för att skicka henne till konferensen, men väl där blev hon inte insläppt. ”Vad ska jag säga när jag kommer tillbaka”, frågade hon mig. ”Hur ska detta skapa goodwill för det internationella systemet?” Det här går inte. Att folk är förbannade är lätt att förstå. ”Organisatoriska problem” FN-chefens speciella sändebud på Johannesburg-konferensen Jan Pronk är medveten om problemet. Han säger att han hoppas att både de sydafrikanska arrangörerna och FN lyssnar på kritiken och att man vidtar åtgärder för att rätta till det hela. Han tror inte att det är politiska skäl, att man har för avsikt att hålla organisationerna utanför, utan att det är praktiska, organsiatoriska problem som både Sydafrika och FN får ta på sig ansvaret för.
Marianne Kihlberg, Johannesburg