Producentpriserna faller

I juli sjönk producenpriserna med i genomsnitt 0,2 procent från juni till juli, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Exportpriserna föll med 0,4 procent. Importpriserna ökade med i snitt 0,1 procent.
Under den senaste tolvmånadersperioden ha producentpriserna fallit med i genomsnitt 0,8 procent, medan importpriserna minskat med 0,5 procent och exportpriserna med 2,1 procent.