Betydelse av femte barn tonas ner

Betydelsen av att framlidne finansmannen Jan Stenbeck lämnar efter sig fem och inte fyra barn tonas ner inom Stenbecksfären.
Förutom de fyra barnen i USA lämnar Stenbeck också efter sig en fem år gammal son här i Sverige. ”Spelar ingen roll” – Det spelar i praktiken ingen roll om det finns tre, fyra, fem eller åtta arvingar. Det som däremot på lite längre sikt kan spela roll är istället vilka dessa arvingar är, säger Johan Björkman, ny styrelseordförande i Invik efter Stenbeck. Invik äger stora aktieposter i de andra bolagen i Stenbeckssfären, som Metro, Tele 2 och MTG, och kan därför kallas sfärens maktbolag, men Björkman kommer alltså uppgifterna om att Jan Stenbeck hade ytterligare ett barn inte att påverka skötseln av bolagen. Det finns ett dokument där Jan Stenbeck i februari i år bekräftade faderskapet till den femårige pojken, men trots det kan det bli ett domstolsförfarande. Tvivlar dödsboet på att pojken verkligen är son till Stenbeck kan domstolen tvingas avgöra frågan med DNA-test, säger Arne Söderlund, advokat med inriktning bland annat på familjerätt: ”Möjlighet att ifrågasätta” - Dödsboet har naturligtvis alltid den möjligheten att ifrågasätta om det är riktigt i sak, så att säga. Det kan ju vara så att han i ett svagt ögonblick skriver... jag menar, han mådde ju inte så bra på slutet, säger Arne Söderlund. Att barnet är fött utom äktenskapet spelar däremot ingen roll för arvet, inte heller att pojken är svensk medborgare medan Stenbecks andra barn är utländska medborgare. En arvinge har alltid rätt till sin laglott som är hälften av tillgångarna som tillfallit arvingen om testamente hade saknats sedan delat på samtliga arvingar, men det kan trots allt dröja innan sonen får del av sitt arv, säger Söderlund.
Martin Ahlquist och Catarina Malmsberg