Uppehållstillstånd om man anger människosmugglare

Offer för människosmuggling till Sverige ska kunna få tillfälliga uppehållstillstånd om de hjälper polisen och åklagaren i utredningsarbetet av brottet.
Det föreslår statliga Anhörigkommittén. Kommittén tycker också att det kan finnas tillfällen när offrets önskan och situation kan utgöra skäl för att bevilja permanent uppehållstillstånd.