Boverkets chef ser ingen ljusning

Det byggs alldeles för få nya bostäder. Visserligen ökar byggandet fortfarande, men i en betydligt lägre takt än för ett par år sedan. Förlorarna på bostadsmarknaden är ungdomar, ensamstående med barn och pensionärer. Det visar Boverkets byggprognos som presenterades på tisdagen, och dess generaldirektör Ines Uusmann ser ingen ljusning.
– Nej, det är självklart så att det tar tid att vända en sådan här trend, men nu måste alla, särskilt det allmänna - då tänker jag på kommunerna och staten - sätta litet press på det privata, säger Ines Uusmann. Boverket beräknar att det kommer att byggas ungefär 21 500 bostäder i år, men det skulle behöva byggas minst 30 000 för att täcka behovet. Idag bor mer än hälften av Sveriges befolkning i kommuner med bostadsbrist, vilket hindrar rörligheten för människor. Detta förhållande är i sig hämmande för den ekonomiska tillväxten i landet, menar Boverket. Ny trend med 40-talister Dessutom har ökningstakten i byggandet mattats av och orsakerna till det är enligt Boverket allt högre byggkostnader, kommuner som brister i bygg- och markplaneringen och brist på tomter i storstäderna. På grund av höga hyror och bostadspriser är det fortfarande ungdomar, ensamstående med barn och pensionärer som är förlorarna på bostadsmarknaden, men Boverket ser också en ny trend, 40-talisterna som inte flyttar från sina lägenheter eller hus. – De bor ju väldigt billigt, och så ska de då skaffa sig en hyreslägenhet som de tycker är väldigt dyr, och kanske inte finns det någon heller för den delen, och så blir det ingen omsättning på det sättet. Så att det här kommer att bli ett problem som jag tror att vi kommer att se mycket mer av framåt, säger Ines Uusmann. Inte ens 2007 kommer vi upp i det byggande som krävs redan idag ... – Nej, inte om inte man gör något alldeles speciellt, och om man ska klara det - det 30 000 som är det minimum av vad man skulle behöva - så måste man sätta till verkligen alla klutar. Det är bara i storstäderna och på högskoleorterna som det märks en blygsam ökning i byggandet. Den enda stad norr om Dalälven där det förekommer en liten ökning är Umeå, och trots ett stort behov av bostäder har var fjärde kommun planer på att riva bostadshus. - De lägenheterna ligger på orter från vilka befolkningen flyttar, det är sorgligt, men så är det, säger Ulrika Hägred, expert på bostadsmarknadsfrågor på Boverket.
Jens Ericson, Ekot i Malmö